Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Suối Quyền

Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
ybi-vanchan-th-thcssuoiquyen@edu.viettel.vn